Norma və standartlar

Norma və standartlar

Viking Group şirkəti mütəxəsislər tərəfindən yaradılmış mühəndis sistemlərinin etibarlı , təhlükəsiz və qənaətli işləməsinə zəmanət verir. Belə ki , öz fəaliyyətində şirkət müasir , hamı tərəfindən qəbul olunmuş layihə və montaj işlərində yüksək keyfiyyəti təmin edən Avropa standartlarına riayət edir.